1_118266718l

Ang Mga Hudas…bow…

Ang mga hudas
Bida sa Undas
May tambuk may niwang
May nagtambuk may nagpaniwang
Sila tanan batasan sobra pa sa makawat nga aswang.

Patalikud magtira
Indi kabalo magprangka
Chismis ara sa baba nila
Utok higko pa sa kanal sang banwa.

May gapabuot buot
Daw indi makautot
May gapamayad mayad
Pero kung makilala mo daw may sayad.

Sa ila kabutigan
Tanan handa nila tindugan
Pati Bibliya
Ginamit sang mga tunta!

Ang mga hudas
Daw bungol nga mga ungas
Ila pinanghambal
Ginapanginwala sang mga animal!

Ining mga kabalan
San-o pa ayhan gabaan?
Ining mga hudas
San-o pa ayhan matodas?

Mga M…Mga J
Mga K…Mga F
Tanan sila paas if.

Ang Mga Hudas…bow…

Advertisements